Zeg Goodbye tegen Kalkafzetting en Corrosie
NoCalc NL
NoCalc UK NoCalc USA NoCalc Canada NoCalc France NoCalc Switzerland NoCalc Deutschland NoCalc España NoCalc Poland

Schoon, gezond water... voor iedereen!

In ons land maken we ons zorgen over kalkaanslag op het verwarmingselement en overmatig gebruik van schoonmaakmiddelen. En terecht, want hoe zuiniger wij met energie en het milieu omgaan, des te beter is het voor ons klimaat.

In veel landen hebben ze echter heel andere zorgen. Zoals een groot gebrek aan schoon drinkwater en slechte hygiënische omstandigheden. Bij NoCalc® vinden we dat schoon water op andere plekken in de wereld ook deels onze zorg moet zijn. Daarom is NoCalc® officieel supporter van UNICEF, het kinderfonds van de Verenigde Naties. Door een structurele vaste bijdrage per jaar helpt NoCalc® kinderen aan een betere toekomst, waarin drinkwaterprojecten kunnen worden opgezet.