Zeg Goodbye tegen Kalkafzetting en Corrosie
NoCalc NL
NoCalc UK NoCalc USA NoCalc Canada NoCalc France NoCalc Switzerland NoCalc Deutschland NoCalc España NoCalc Poland

Veelgestelde vragen

Hieronder treft u een overzicht aan van vragen welke ons in het verleden over NoCalc® zijn gesteld. Natuurlijk mét de antwoorden (klik op de vraag en het antwoord wordt gegeven) Heeft u zelf een vraag die hier niet bij staat? Stel hem via de contactpagina. U krijgt snel een antwoord van onze adviseurs!

1. Klopt het dat er levenslange garantie zit op het NoCalc® systeem?

 Op elk NoCalc® systeem zit inderdaad een levenslange garantie. Deze kunt u activeren via Garantie registreren op deze website. U ontvangt dan een digitaal garantiecertificaat. De garantie omvat alle losse onderdelen, behalve de navullingen. Ook worden evt. onderdelen gratis per post naar u verstuurd. NoCalc® behoudt zich wel het recht om evt. omgeruilde onderdelen retour te ontvangen.

2. Hoe werkt behandelen van water met NoCalc® ?

Het NoCalc®® doseringstoestel voegt middels het gepatenteerde doseringssysteem een kleine hoeveelheid van max. 5 ppm (parts per million) voedingsgeschikt (food grade) polyfosfaat, toe aan het leidingwater waardoor kalkaanslag en corrosie worden vermeden in leidingen, apparatuur en sanitair. De Calcium in het drinkwater blijft echter aanwezig als bouwsteen voor het menselijk lichaam. HIerdoor biedt NoCalc® bescherming, maar met 100% behoud van drinkwater kwaliteit.

3. Wat is polyfosfaat?

Polyfosfaat, is een voor consumptie geschikt product (‘food-grade’) product, Het wordt veel toegepast in voedsel, o.a. in kaas, vlees, wijn en andere voedingsproducten. Het is daardoor volledig veilig en geschikt voor behandeling van drinkwater volgens Nederlands norm NEN-EN 1212 voor behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie..

4. Wat doet NoCalc® met de Calcium in het water ?

NoCalc® haalt geen Calcium uit het water. Calcium is zelfs onmisbaar voor het menselijk lichaam. Drinkwaterleiding bedrijven mogen Calcium daarom ook niet uit het water verwijderen. NoCalc® isoleert de Calcium in het water en zorgt dat het zich niet als kalkafzetting kan afzetten in leidingen, apparatuur en sanitair. Bij consumptie kan de benodigde Calcium hierdoor wel door het menselijk opgenomen worden voor o.a. stevigheid van onze botten. Dus wel het voordeel van benodigde Calcium, maar zonder de nadelige en vervelende effecten van kalkaanslag.

5. Haalt NoCalc® Calcium uit het water?

Nee!.....NoCalc isoleert de aanwezige Calcium in het water en kan zich hierdoor niet als kalkafzetting op wanden en apparatuur afzetten doordat het ook een beschermende laag in leidingen en apparatuur vormt. Bij opname in het menselijk lichaam (door drinken van water) breekt de beschermende laag af en kan de benodigde Calcium worden opgenomen. NoCalc® is een food grade product (consumptie geschikt)

6. Is NoCalc® echt veilig?

JA, 100% veilig !!  De NoCalc® manier is een compleet veilige manier van behandelen van drinkwater en voldoet aan de normen opgenomen in Nederlands norm NEN-EN 1212, de norm voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie. Ook is NoCalc® verder in overeenstemming met de internationale normen voor drinkwater volgens EC reglementen, standaard (EN 1212) waardoor het valt binnen de adviezen van de FAO / WHO (Food and Agriculture Organization of the United Nations / World Health Organization). NoCalc® is verder getest door TNO en diverse onafhankelijke, en door de Nederlandse overheid gecertificeerde watertechnische laboratoria onder de strenge Nen EN1212 Normering. 

7. Prefilter altijd installeren of is alleen het NoCalc® doseringstoestel voldoende?

Het 50 micron NoCalc® Prefilter zorgt ervoor dat voorafgaand aan het behandelen van water alle vuildeeltjes uit het water worden gefilterd en zorgt voor een optimale werking van het doseringssysteem (kan niet verstopt raken) Daarom is speciaal de NC39000 Starter set samengesteld. Hiermee heeft u alle onderdelen handig in een pakket (inclusief universele aansluitkoppelingen)

8. Hoe werkt het als water verdampt?

Bij evt. opdrogen op oppervlakken komt Calcium weer vrij. De reden hiervan is dat ook bij consumptie de Calcium beschikbaar MOET blijven (onmisbaar voor onze botten) Alleen doordat de kalk zich vrijwel niet meer kan hechten laat het zich zeer gemakkelijk verwijderen (zelfs alleen met een droge doek) Dit komt door de reeds door NoCalc® gevormde beschermende laag welke wordt achtergelaten door de behandeling. Dit scheelt veel schoonmaakwerk.

9. Hoef ik met NoCalc® mijn kranen en sanitair niet meer schoon te maken?

NoCalc® kan helaas niet al uw schoonmaakwerk uit handen nemen. Echter wel een groot deel ervan. U zult bij schoonmaken merken dat dit veel sneller en eenvoudiger gaat. Hiervoor zorgt de beschermende laag die NoCalc® achterlaat. Hierdoor heeft u meer tijd voor andere, leukere dingen.

10. Wat is het voordeel van NoCalc® ten opzichte van andere toepassingen?

NoCalc® heeft vele voordelen ten opzichte van andere mogelijkheden; plaatsingsgemak, geen electriciteit nodig, NoCalc® verspilt geen water (andere systemen moeten regelmatig worden gespoeld (regenereren) waardoor veel kostbaar (drink) water wordt weggespoeld. NoCalc® is vriendelijk voor het milieu want het verbruikt geen milieubelastend zout en is zeer voordelig in aanschaf en vergt geen onderhoud door een professional (u kunt de patronen eenvoudig zelf vervangen) Elders op deze site vindt u nog meer voordelen.

11. Is installatie van NoCalc® moeilijk?

Nee, plaatsing van NoCalc® is eenvoudig te realiseren. En indien u zelf geen montage kunt organiseren kunnen wij installatie zelfs voor u laten verzorgen (zie contact formulier).

12. Waar is NoCalc® verkrijgbaar?

NoCalc® producten zijn verkrijgbaar via de professionele vakhandel: sanitairwinkels, keukenwinkels, groothandel en installatiebedrijven. Voor een adres bij u in de buurt mag u vanzelfsprekend altijd contact met ons opnemen via ons contactformulier of telefonisch via 0186 65 54 02.


 

13. Hoe vaak moet ik mijn doseringspatroon vervangen?

De doseringspatroon gaat gemiddeld 40.000 liter mee (40 m3)  (gemiddeld huishouden van 4 pers. 140.000 liter per jaar gebaseerd op landelijk gemiddeld waterverbruik per persoon) In een doorsnee gezin van 4 personen zal de doseringspatroon dus na ongeveer drie maanden zijn uitgewerkt. Indien u gebruikmaakt van de optionele electronic sensor (ook beschikbaar voor reeds geinstalleerde NoCalc® systemen) wordt u middels een discreet geluidssingnaal gewaarschuwd wanneer de patroon moet worden vervangen. Advies: verwissel de patroon bij weinig waterverbruik na 6 maanden. 

14. Hoe kan ik zien dat mijn doseringspatroon dient te worden vervangen?

U kunt het niveau van de patroon visueel controleren. De behuizing en de patroon zijn hiervoor doorzichtig gemaakt. De oplossing is hierdoor zichtbaar. Indien het rode balletje naar beneden zakt is de oplossing uitgewerkt en dient de patroon te worden vervangen. Tevens zijn de nieuwste patronen optioneel uitgerust met een drijver (deze zit onderin de patroon gaat omhoog wanneer de patroon dient te worden vervangen) en een electronische discrete geluids signalering (optioneel verkrijgbaar). Wanneer het patrooon vervangen dient te worden zal de electronic sensor een geluidsignaal produceren en een LED lichtsignaal laten zien. Het geluidsignaal duurt 1 minuut en herhaalt zich elke 6 uur. de LED zal blijven branden totdat het patroon is vervangen. Na vervanging van de patroon reset het systeem zich volledig en is klaar voor de nieuwe patroon.

15. Werkt mijn doserings navulpatroon direct weer na vervanging?

Het navulpatroon zal na vervanging direct weer een oplossing creeren om het water te behandelen. Het niveau van de poeder zal daardoor in het begin sneller dalen doordat de poeder ""indikt"" na eerste contact met water. Ook zult u na het weer openen van de tijdelijk afgeloten waterleiding ervaren dat het water enigszins kan schuimen door lucht in het systeem. Dit zal na echter snel verdwijnen.

16. Ik heb reeds 40.000 liter verbruikt maar de doseringspatroon is nog niet leeg.

Na gemiddeld 40.000 liter is de dosering verbruikt welke de Calcium in het water behandelt. Er bevinden zich echter nog andere bestanddelen in de patroon (voor het glad houden van uw leidingen zodat deze blijvend beschermd worden) Deze bestanddelen kunnen langer meegaan. Voor de blijvende behandeling van Calcium adviseren wij u sowieso de doseringspatroon na max. 40.000 liter waterverbruik te vervangen en minimaal eenmaal per jaar. Tip; dit is ook het tijdstip waarop u uw Prefilter cartridge kunt reinigen.

17. Hoe vaak moet ik mijn Prefilter cartridge schoonmaken?

Natuurlijk is de kwaliteit van uw wateraanvoer bepalend voor de mate van vervuiling van uw Prefilter cartridge. Wij adviseren om maandelijks visueel to controleren en in ieder geval bij vernieuwing van het doseringspatroon (na gemiddeld 40.000 liter) ook altijd de Prefilter ncartridge schoon te maken. In andere gevallen minimaal een maal per 3 maanden. TIP: indien u kiest voor een extra (wissel) cartridge kunt u de vervuilde cartridge gewoon in de vaatwasser reinigen.

18. Werkt NoCalc® ook bij opwarmend water?

Ook bij stijgende temperatuur van het water (middels opwarming) beschermt NoCalc® tegen kalkafzetting. Stooktemperaturen van ketels en boilers (60-65 graden Celcius) worden daardoor beter beschermd tegen kalkafzetting. Bij stijging van de watertemperatuur naar boven 100 graden Celcius zal de werking gaan afnemen omdat water zal gaan verdampen. Hierdoor komt kalk weer vrij, echter laat zich veel gemakkelijker verwijderen omdat eenmaal met NoCalc® behandeld water zich moeilijk hecht aan oppervlakken. 

19. Ik heb gescheiden heet en koud water aanvoer. Kan dit met NoCalc®?

NoCalc® kan gemonteerd worden in alle leidingsystemen met een AANVOER temperatuur van 1 tot en met 40 graden Celcius. In vrijwel alle gevallen van heet water AANVOER is de temperatuur hoger dan 40 graden Celcius. NoCalc® kan echter altijd normaal in uw koud water aanvoer gemonteerd worden waardoor uw huishoudelijke apparatuur toch wordt beschermd (uw waterverwarmende apparatuur wordt sowieso altijd met koud water aangesloten) en u ook de andere voordelen van NoCalc® ervaart.

20. ik heb na plaatsing van een nieuw patroon ietwat troebel wit/blauwig water. Hoe kan dit?

 Na plaatsing van een patroon kan dit voorkomen. NoCalc® verwijdert namelijk ook geleidelijk bestaande kalkafzettingen in het leidingsysteem. Doordat dit meekomt kan het water enige tijd wat kleuren. Dit verdwijnt geleidelijk en kan geen kwaad. NoCalc® is een consumable en 100% drinkbaar zonder risico.

21. Ik hoor een geluid bij het geinstalleerde systeem. wat betekent dit?

Navulpatronen zijn (optioneel) voorzien van een electronische sensor met geluidsindicatie. Het geluid wordt geproduceerd wanneer de patroon is uitgewerkt en dient te worden vervangen. Na vervanging van de patroon reset de sensor zich automatisch en is klaar voor de nieuwe patroon.

22. Hoe vervang ik mijn doseringspatroon?

 Sluit de watertoevoer voor het NoCalc® systeem af. In de uitgang van het NoCalc® systeem zit een terugstroombeveiliging zodat water niet uit uw leidingsysteem kan terugstromen. Draai de gele behuizing linksom (tegen de klok in) Indien dit lastig gaat kunt u het grijze dopje onderaan de gele behuizing losdraaien om te ontluchten wardoor de gele behuizing eenvoudiger losgaat. U kunt een klein opvangbakje gebruiken om het water uit de gele behuizing op te vangen. Haal vervolgens de oude patroon uit de gele behuizing en plaats een nieuw patroon. Indien het nieuwe patroon in folie zit verpakt verwijder dit dan eerst. Verder hoeft u aan het patroon niets te doen, het gaat vanzelf werken wanneer het water weer gaat stromen. Bevestig de gele behuizing weer in de grijze kop en draai deze en het grijze dopje onderop de grijze behuizing handvast. Open langzaam de afsluiter en controleer of er geen water lekt. Draai evt. de gele behuizing en grijze dop onderaan iets meer vast. Tip: reinig bij vervanging direct uw prefilter cartridge of vervang deze dor uw reserve cartridge (de vuile kunt u ook in de vaatwasser reinigen) Een visuele instructie treft u tevens aan op deze website bij "Producten"

23. Waar kan ik navulpatronen bestellen?

 U kunt navulpatronen bestellen bij de dealer waar u NoCalc® heeft aangeschaft. In het andere geval kunt u deze on line bestellen via www.nocalc-online.nl De patronen worden dan zonder verzendkosten razend snel bij u thuis afgeleverd via DHL of PostNL